Автокозметичен център - работното време от 08:00 до 22:00 часа

Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 2. Съдържанието на уебсайта е с информативна цел и чрез него не се предоставят услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

  Този уебсайт е собственост и се поддържа от „Софавто Авангард“ ООД. „Софавто Авангард“ ООД е регистритано в Агенция по вписванията с ЕИК 131280359, със седалище и адрес на управление гр. София, Студентски град бл.60, тел.: +359 2 96 23 955, електронна поща: info@sofautoavangard.bg и се представлява от Тони Стоянов Златков.

 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
 4. Тези общи условия са предназначени да регламентират всички условия на ползване и достъп до уебсайта. Необходимо да се запознаете с настоящите Общи условия и Уведомлението за поверително третиране на лични данни. При необходимост, ние си запазваме правото едностранно да изменяме обхвата съдържанието и функционалностите на уебсайта. При промяна на функционалности на уебсайта, наличие на законови или договорни задължения, които се прилагат спрямо нас, ние можем да изменяме настоящите общи условия които се свеждат до знанието на потребителите чрез публикуването им тук. Този уебсайт може да препраща към други сайтове или уеб платформи, които се администрират от нас.

 5. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 6. Ние не носим отговорност за вреди и пропуснати ползи, възникнали поради невъзможност на предоставяне на съдържание или при недостъпност на уеб сайта, в резултат на обстоятелства извън нашия контрол. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди (включително, но не само загуби и/или пропуснати ползи, пропуснати бизнес възможности или проекти или загуба на печалби и др.), които са в резултат от използването или невъзможността за използване уебсайта, или каквото и да било съдържание извлечено от него.

  Ние не носим отговорност за вреди, причиени от заразяване с вируси или какъвто и да било друг софтуер, който има зловредни свойства, когато предотвратяването е било извън нашия контрол. Възможно е определени връзки от сайта да водят до ресурси, намиращи се на сървъри или облачни структури на трети страни, над които Администратирът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието им.

 7. АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 8. Всички графични изображения и елементи на уеб сайта, базата данни и други обекти на авторското право, са изключителна собственост на „Софавто Авангард“ ООД. Потребителите/Посетителите на сайта нямат право да копират, възпроизвеждат или извършват каквито и да било действия, с които биха накърнили нашето авторско право, без нашето предварителното писмено съгласие.

 9. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 10. Нашият уебсайт изполва защитен Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) протокол. Ние не събираме лични данни чрез нашия сайт, но бихме могли да ги получим, ако Вие ни ги предоставите чрез изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма или по електронна поща. Определен набор от лични данни ще бъде необходим за да можем да направим обратна връзка с Вас или да отговорим на Вашето запитване.

  „Софавто Авангард“ ООД полага усилия за осигуряването на конфиденциалността и сигурността на информацията, включително личните данни на нашите служители и контрагенти и лицата, които са предоставили лична информация чрез нашия уебсайт. „Софавто Авангард“ ООД непрекъснато подобрява техническите и организационни мерки, представляващи вътрешни правила, политики и процедури, които осигуряват предпазват личната информация от загуба, нерегламентиран достъп или разкриване.

 11. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 12. За неуредените въпроси се прилага действащото бълагрско и приложимото за конкретния случай европейско законодателство. Всички спорове възникнали във връзка с използването на уеб сайта се уреждат по взаимно съгласие, а когато това се окаже не възможно по съдебен ред пред компетентния български съд по правилата на подсъдността, предвидени в Гражданския процесуален кодекс. Нищожността на отделни части на тези Общи условия не влече неговата цялостна нищожност, когато те са заместени по право от норми на закона.

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"

  Използваме бисквитки или подобни инструменти на нашия уебсайт, за да подобрим представянето му и вашето преживяване. Тази политика обяснява как правим това.

 1. Какво представлява "бисквитката" (cookie)?
 2. Бисквитката ("cookie") представлява малък файл, състоящ се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт изпраща на компютъра на посетителя или друго свързано с интернет устройство. "Бисквитките" изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

 3. Видове бисквитки, които използваме:
  • Функционални бисквитки
  • Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Тези бисквитки не съхраняват лични данни.

  • Аналитични бисквитки
  • Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на GoogleAnalytics). Тези бисквитки не съхраняват лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

  • Бисквитки за прецизно таргетиране
  • Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Тези бисквитки не съхраняват лични данни. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

 4. Как да изтриете или блокирате бисквитките?
 5. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация посетете уебсайт aboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате нашия сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Как можете да се свържете с нас относно въпроси, които са свързани с обработването на личните Ви данни?
 2. През работни дни, от 9:00 до 18:00 часа, на адреса на дружеството гр. София, ул. Проф. д-р. Иван Странски № 1, електронна поща: info@sofautoavangard.bg

  Ние ще разгледаме искането Ви в 30 дневен срок от получаването му.

 3. Използване на уебсайта
 4. Не е необходимо да се регистрирате за да използвате нашия уебсайт. Ако просто сте посетител на уебсайта, ние не събираме никаква лична информация за Вас. В случай, че решите да използвате контактната ни форма, ние ще получим личните данни, които сте посочили и в този смисъл ще започнем да ги обработваме.

 5. Какви лични данни обработваме?
 6. Ние не събираме лични данни чрез нашия сайт, но бихме могли да ги получим, ако Вие ни ги предоставите чрез изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма или по електронна поща. Определен набор от лични данни ще бъде необходим за да можем да направим обратна връзка с Вас или да отговорим на Вашето запитване. За тази цел, ние можем да обработваме следните категории от лични данни:

  • име;
  • данни за контакт – телефон; адресна информация, адрес за кореспонденция, електронна поща;

  В допълнение, с оглед спецификата на Вашето запитване, ние можем да поискаме, респективно да обработваме и данни за:

  • месторабтота;
  • длъжност;
  • банкова или платежна информация;

  Ние можем да събираме данни за съдържанието на електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания, които са адресирани или по друг начин се отнасят до нас.

 7. Чувствителни лични данни (специални категории от данни)
 8. Ние не събираме чувствителни лични данни чрез нашия сайт и във връзка с използването му няма да ви бъдат поискани такива.

 9. Какво ниво на сигурност осигуряваме за Вашите лични данни?
 10. „Софавто Авангард“ ООД полага усилия за осигуряването на конфиденциалността и сигурността на информацията, включително личните данни на нашите служители и контрагенти и лицата, които са предоставили лична информация чрез нашия уебсайт. „Софавто Авангард“ ООД непрекъснато подобрява техническите и организационни мерки, представляващи вътрешни правила, политики и процедури, които осигуряват предпазват личната информация от загуба, нерегламентиран достъп или разкриване.

 11. Предаваме ли Вашите данни на трети лица?
 12. Във връзка с използването на този уеб сайт, ние не предаваме Вашите лични данни на трети лица. Евентуално, “Софавто Авангард“ ООД може да предаде лични данни, които се отнасят до Вас на трети лица в следните случаи:

  • При наличие на законово задължение или искане на дрържавен орган;
  • При извършване на одит;
  • За обслужване на плащанията по договори или във връзка с извършени доставки;
  • При наличие на правен спор;
  • По Ваше изрично нареждане, когато е приложимо.

 13. За какъв срок обработваме Вашите лични данни?
 14. Информация, която може да съдържа и лични се съхранява за срок, не по-дълъг от необходимия, за целите, за които данните са били събрани и се обработват. В случай, че на по-късен етап, Вашите лични данни са свързани със сключването и/или изпълнението на договор между нас, те се обработват за срока на действие на договора и до изтичане на предвидените в закона срокове за предявяване на иск. Целта е защита на нашите общи права и законни интереси при възникване на евентуален правен спор. Търговската и счетоводна информация се съхранява за срок от 10 години в изпълнение на специалните изисквания на закона.

 15. Извършваме ли автоматизирано взимане на решения и профилиране?
 16. “Софавто Авангард“ ООД не извършва автоматизирано вземане на решения спрямо Вас, което да поражда правни последици, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на лични данни и/или профилиране. Понастоящем “Софавто Авангард“ ООД не извършва профилиране на потребителите на сайта.

 17. Какви права имате във връзка с обработването на личните Ви данни?
 18. Право на достъп
  Имате право да поискате информация дали обработваме лични данни свързани с Вас.

  Право на коригиране
  Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай, че е настъпила промяна в тях или е установено, че са непълни или неточни.

  Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
  Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които са били събрани и се обработват, ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.

  След преценка на всички обстоятелства по това искане, ние можем да откажем изтриването на личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за спазването на наше задължение по закон, задача от обществен интерес или при упражняването и защитата на правни претенции.

  Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

  Право на ограничаване на обработването
  Имате право да поискате ограничаване на обработването докато разглеждаме Ваше искане, с което оспорвате точността на личните Ви данни. Можете да изискате ограничаване на обработването когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити във връзка с упражняването или защитата на правни претенции. Ограничаването на обработването може да се приложи и при възражение от Ваша страна против автоматизирано вземане на решения спрямо Вас или профилиране.

  Право на преносимост
  Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи:

  • Обработването с основано на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин: При упражняване на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас към друг администратор, само когато това е технически осъществимо.Това право не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес. Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на други лица.
  • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения спрямо Вас: Когато се взимат решения спрямо Вас, единствено на основа автоматизирано обработване на личните Ви данни, включително и при профилиране, имате право да възразите. Това право не може да бъде приложено, когато автоматизираното обработване е необходимо за сключването или изпълнението на договор между нас.
  • Право на жалба: В случай, че смятате, че Вашите права във връзка със защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас. Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел: +359 2 9153 518, ел. адрес: kzld@cpdp.bg

 19. Актуалност и промени
 20. Настоящата декларация за поверителност може да бъде актуализирано от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.